Para exportar os datos de XADE e poder importalos a TokApp entramos no XADE co noso usuario e contrasinal. Imos necesitar dous arquivos: un de alumnos e outro de datos familiares. 


Obter arquivo de alumnos:


  • Picamos na pestana "Informes" e seleccionamos a opcion "Informes predefinidos".
  • Eleximos o arquivo "AL956 Datos Xerais excel".
  • Facemos click no botón "Obter informe" (pero non acceder ao buzon).


Obter arquivo de datos familiares:


  • Na mesma pestana que na que estabamos (Informes predefinidos) na parte superior dereita da pantalla seleccionamos  "Exportar datos" e obtemos o "ED013 Datos familiares".
  • Facemos click no botón "Obter informe".


Cando temos xerados os dous informes, picamos en "Ir ó buzón" e seleccionamos o informe que queremos e prememos a opción "Descargar" e gardamos tal e como é xenerado por xade (Non cambiar o nome nin a extension o formato do arquivo).


Cos arquivos no ordenador xa podes realizar a importación seguindo este tutorial.